#
#
#
KÊNH BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN CỦA TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT ! HOTLINE: (024) 6660 7116
Support
KINH DOANH DỰ ÁN MIỀN BẮC

Hotline024 6328 9096

Ms.Hường0971.314.699

KINH DOANH DỰ ÁN MIỀN TRUNG

Hotline024 6660 7116

Ms.Phương0901.691.588

KINH DOANH DỰ ÁN MIỀN NAM

Hotline024 6328 9096

Mr.Cường0973 017 309

Trang chủ / Tin tức /HPG công bố thông tin nghị quyết HĐQT

HPG công bố thông tin nghị quyết HĐQT

Đăng: 13 / 08 / 2015

về việc điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận 2015 và nâng mức cổ tức chi trả năm 2015, điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận 2015 và nâng mức cổ tức chi trả năm 2015:

1. Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2015:
- Lợi nhuận kế hoạch sau thuế toàn Tập đoàn năm 2015 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát ngày 31/03/2015: 2.300 tỷ đồng
- Lợi nhuận kế hoạch sau thuế toàn Tập đoàn năm 2015 để xuất Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh: 3.250 tỷ đồng.2. Điều chỉnh phương án nâng mức chi trả cổ tức năm 2015:
-      Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát ngày 31/03/2015: Dự kiến là 20%.
-      Tỷ lệ chi trả cổ tức 2015 Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh:   Dự kiến là 30%.

Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận 2015 và nâng mức cổ tức chi trả năm 2015